NAZWA

rpm2cpio - konwersja pakietu RPM na archiwum cpio

SKŁADNIA

rpm2cpio [ nazwa_pliku ]

OPIS

rpm2cpio konwertuje podany, jako jedyny argument, plik .rpm do postaci archiwum cpio na standardowym wyjściu. Jeśli podano argument '-', to strumień rpm czytany jest ze standardowego wejścia.


rpm2cpio rpm-1.1-1.i386.rpm
rpm2cpio < glint-1.0-1.i386.rpm
rpm2cpio glint-1.0-1.i386.rpm | cpio -dium

ZOBACZ TAKŻE

rpm(8)

AUTOR

Erik Troan <ewt@redhat.com>